L’URGÈNCIA DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

La transformació digital és la integració de la tecnologia digital a totes les àrees del negoci, fonamentalment canviant com operar i generar valor per als clients. És també un canvi cultural que requereix que les organitzacions qüestionin…
Constantin Wenning @conniwenningsimages
, , ,

LICITACIONS PÚBLIQUES

Les administracions públiques contracten obres, serveis, productes i subministraments. Una via per incrementar ingressos és optar a licitacions i contractes públics de qualsevol d'aquestes administracions públiques. Es poden comprovar…
asesor financiero en tarragona
,

TELETREBALL I ESTRÉS

El teletreball per la pandèmia per Covid19 ha fet un salt quantitatiu durant l'últim any. Recentment, l'OIT, Organització Internacional del Treball, va fer un estudi a més de 15 països per conèixer l'impacte del teletreball sobre la salut…
,

TREBALL A DISTÀNCIA

La pandèmia per Covid19 ha posat el treball a distáncia a un lloc destacat com el mecanisme per garantir millor el manteniment de l'activitat. Així, el passat 13 d'octubre de 2020 va entrar en vigor el Real Decreto-ley 28/2020, de 22…
,

MORATÒRIA PER COVID19 PER A PRESENTAR CONCURS DE CREDITORS

La declaració de concurs de creditors és un mecanisme que estableix la llei per a poder fer front a una situació de dificultat econòmica a l’empresa. Amb el concurs s’aturen els pagaments pendents amb la finalitat de poder establir…
,

IGUALTAT RETRIBUTIVA ENTRE HOMES I DONES

El 14 d'octubre de 2020 es va publicar al BOE el Real Decreto 902/2020 de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre homes i dones, que entrarà en vigor el proper 14 d'abril de 2021. Aquest decret estableix mesures específiques per fer efectiva…