• Prevenció de riscos

QUÈ ÉS?

Per suposat, la prevenció de riscos és quelcom imprescindible en qualsevol activitat empresarial que suposa la utilització de capital humà i permet evitar accidents i situacions de risc que poden portar a l’empresa a demandes milionàries.

Evidentment, l’incompliment de les obligacions en prevenció de riscos també pot suposar importants i quantioses sancions.

Entre les tasques de prevenció de riscos que duem a terme, gràcies als millors col.laboradors en la matèria, podem esmentar:

  • Activitat tècnica i vigilància de la salut, amb elaboració de plans de prevenció, avaluació de riscos, investigació d’incidents, etc.
  • Formació en prevenció.
  • Seguretat i salut en obres de construcció i en aquelles activitats d’especial risc.
  • Plans de mobilitat i seguretat vial.

PER QUÈ ESCOLLIR-NOS?

Donat que no oferim un servei tradicional, el nostre perfil de client també acostuma a ser un client emprenedor, amb ambició de creixement i mentalitat digital, que es vol rodejar de professionals especialitzats per a explotar totes les potencialitats de la seva empresa i aprofitar totes les eines que el món actual ofereix.

Comprova si ets el perfil de client emprenedor que encaixa en el nostre model de consultoria.