• Gestoria administrativa

QUÈ ÉS?

A banda dels tres pilars fonamentals en la gestió empresarial (gestió comptable, tributària i laboral), a tota activitat apareixen altres gestions de forma puntual o relativament periòdica que suposen una pèrdua de temps considerable si no es deixen en mans de professionals especialitzats.

Entre aquests tràmits administratius que portem a terme, podem esmentar:

  • Tramitació de certificats electrònics.
  • Tràmits de vehicles.
  • Recursos de sancions administratives.
  • Inscripcions d’escriptures i documents a tot tipus de registres.
  • Tràmits al cadastre.
  • Autoritzacions d’activitat (REA, RASIC, …).
  • Llicències i taxes.
  • Tramitació de subvencions i concessions.

PER QUÈ ESCOLLIR-NOS?

Donat que no oferim un servei tradicional, el nostre perfil de client també acostuma a ser un client emprenedor, amb ambició de creixement i mentalitat digital, que es vol rodejar de professionals especialitzats per a explotar totes les potencialitats de la seva empresa i aprofitar totes les eines que el món actual ofereix.

Comprova si ets el perfil de client emprenedor que encaixa en el nostre model de consultoria.