• Assessoria i gestoria fiscal

QUÈ ÉS?

Entenem l’assessoria fiscal com el punt d’equilibri entre l’optimització de l’estalvi fiscal i el compliment de les obligacions legals, de forma que el creixement no suposi un problema a nivell tributari.

Entre les tasques fiscals que desenvolupem, podem esmentar:

  • Confecció i presentació de totes les liquidacions i declaracions per a la hisenda estatal.
  • Confecció i presentació de totes les liquidacions i declaracions per a la hisenda autonòmica.
  • Confecció i presentació de totes liquidacions i declaracions per a la hisenda local.
  • Ajornaments d’impostos.
  • Resposta de requeriments tributaris de qualsevol administració.
  • Assistència a procediments tributaris.
  • Preavís del càrrecs d’impostos via mail per a previsió per part del client.
  • Consultes de tipus tributari.
  • Informes i anàlisis tributaris.

PER QUÈ ESCOLLIR-NOS?

Donat que no oferim un servei tradicional, el nostre perfil de client també acostuma a ser un client emprenedor, amb ambició de creixement i mentalitat digital, que es vol rodejar de professionals especialitzats per a explotar totes les potencialitats de la seva empresa i aprofitar totes les eines que el món actual ofereix.

Comprova si ets el perfil de client emprenedor que encaixa en el nostre model de consultoria.