• Outsourcing de recursos humans

QUÈ ÉS?

Per últim, i no per això menys important, oferim també serveis d’outsourcing en recursos humans, especialment en aquelles empreses que pel seu tamany no poden disposar d’un departament en RRHH.

Entre les tasques d’outsourcing en recursos humans que posem en marxa, gràcies als més experts col.laboradors en aquesta matèria, podem esmentar:

  • Servei de selecció de personal i d’outbound i inbound recruiting.
  • Elaboració de plans d’igualtat i auditories salarials.
  • Comprovació de compliment de normes laborals, detallant deficiències detectades i proposant les millors solucions.
  • Diversity management i integrity management. Implantació de polítiques de diversitat i integritat, que milloren la productivitat i reforcen la imatge de marca.
  • Establiment de sistemes de control i avaluació de la productivitat.

PER QUÈ ESCOLLIR-NOS?

Donat que no oferim un servei tradicional, el nostre perfil de client també acostuma a ser un client emprenedor, amb ambició de creixement i mentalitat digital, que es vol rodejar de professionals especialitzats per a explotar totes les potencialitats de la seva empresa i aprofitar totes les eines que el món actual ofereix.

Comprova si ets el perfil de client emprenedor que encaixa en el nostre model de consultoria.