• Assessoria i gestoria comptable

QUÈ ÉS?

La comptabilitat és la pedra angular per a la gestió i anàlisi de qualsevol negoci i activitat empresarial. Entenem la comptabilitat com un fluxe continu d’informació i documentació i una anàlisi periòdica de la informació resultant. Per això establim un sistema d’enviament periòdic de documentació i informació via mail per part del client, a fi i efecte de tenir una comptabilitat al dia, que permeti una anàlisi quasi en temps real.

També treballem fent supervisió comptable, de forma que el client tingui el programa comptable a les seves instal.lacions i l’alimenti ell mateix i la nostra tasca sigui de supervisió, control i anàlisi de les dades resultants.

Entres les tasques comptables que desenvolupem, podem esmentar:

  • Gestió comptable externa.
  • Supervisió i control de la comptabilitat interna de l’empresa.
  • Anàlisi d’estats comptables.
  • Tancaments anuals i dipòsit de comptes.
  • Anàlisis de viabilitat.
  • Previsions i comptabilitat pressupostària.
  • Comptabilitat analítica o per projectes.
  • Informes i anàlisis comptables.

PER QUÈ ESCOLLIR-NOS?

Donat que no oferim un servei tradicional, el nostre perfil de client també acostuma a ser un client emprenedor, amb ambició de creixement i mentalitat digital, que es vol rodejar de professionals especialitzats per a explotar totes les potencialitats de la seva empresa i aprofitar totes les eines que el món actual ofereix.

Comprova si ets el perfil de client emprenedor que encaixa en el nostre model de consultoria.