• Transformació i marketing digital i automatització de processos

QUÈ ÉS?

Una altra necessitat de qualevol empresa que s’ha convertit en imprescindible és la transformació digital, que es basa en la incorporació de les eines digitals que permetin agilitzar processos, tant interns com externs, i consolidar la imatge d’empresa i incrementar contactes comercials i, per tant, vendes (l’anomenat marketing digital).

Per altra banda, l’automatització de processos consisteix en l’optimització de tasques mitjançant eines informàtiques i software, la qual cosa millora la productivitat i, per tant, el benefici.

Entre les tasques de transformació i marketing digital i automatització de processos que duem a terme, podem anomenar:

  • Elaboració d’una estratègia digital completa.
  • Implantació de servidors cloud i escriptoris remots.
  • Estratègia de continguts i de valors i cultura empresarial.
  • Implantació, desenvolupament i seguiment i avaluació d’eines de marketing digital (disseny web, posicionament SEO, estratègia SEM, estratègia SMO de xarxes socials, newsletters, sistemes automatitzats d’enviament de mails, …).
  • Disseny i implantació d’aplicacions per mòbils i tablets.
  • Estudi de processos optimitzables i proposta de solucions per a la optimització.

PER QUÈ ESCOLLIR-NOS?

Donat que no oferim un servei tradicional, el nostre perfil de client també acostuma a ser un client emprenedor, amb ambició de creixement i mentalitat digital, que es vol rodejar de professionals especialitzats per a explotar totes les potencialitats de la seva empresa i aprofitar totes les eines que el món actual ofereix.

Comprova si ets el perfil de client emprenedor que encaixa en el nostre model de consultoria.