• Protecció de dades

QUÈ ÉS?

En la darrera dècada la protecció de dades s’ha convertit en una obligació ineludible per part de qualsevol entitat o organització que recopili dades i l’incompliment d’aquesta obligació pot suposar importants i quantioses sancions que poden portar l’empresa a la seva insolvència.

Per això també preparem a l’empresa per poder complir amb aquesta obligació.

Entre les tasques de protecció de dades que facilitem, gràcies als millors col.laboradors en la matèria, podem anomenar:

  • Adaptació a RGPD & LOPDGDD amb l’estudi i l’elaboració de tots els documents i contractes obligatoris.
  • Auditoria en protecció de dades, avaluant la situació actual de l’empresa, detallant les deficiències detectades i proposant mesures correctores.
  • Assignació de delegat de protecció de dades quan és necessari.
  • Assistència en cas d’inspecció de l’AEPD.
  • Assistència i defensa jurídica en cas de denúncies i reclamacions.
  • Formació online en RGPD.
  • Reputació digital, gestió per exercir el dret a l’oblit a internet.

PER QUÈ ESCOLLIR-NOS?

Donat que no oferim un servei tradicional, el nostre perfil de client també acostuma a ser un client emprenedor, amb ambició de creixement i mentalitat digital, que es vol rodejar de professionals especialitzats per a explotar totes les potencialitats de la seva empresa i aprofitar totes les eines que el món actual ofereix.

Comprova si ets el perfil de client emprenedor que encaixa en el nostre model de consultoria.