La transformació digital és la integració de la tecnologia digital a totes les àrees del negoci, fonamentalment canviant com operar i generar valor per als clients. És també un canvi cultural que requereix que les organitzacions qüestionin contínuament l’status quo, experimentin i se sentin còmodes amb el fracàs.

La capacitat d’una empresa per adaptar-se ràpidament als canvis, a les disrupcions a les cadenes de subministrament, a les pressions del mercat i a les canviants expectatives dels clients ha esdevingut un factor crític, no només per l’èxit, sinó per la supervivència de qualsevol negoci.

Entre els elements més importants de la transformació digital poden esmentar-se: l’experiència de client, l’agilitat operacional, la cultura i lideratge a l’organització, l’activació dels recursos humans, la integració de la tecnologia digital.

Molts cops, la transformació digital tracta més de desfer-se dels processos obsolets i de la tecnologia heretada que d’adoptar noves tecnologies, especialment permetent i facilitant la innovació.

Per tot això, si té interès en començar o en aprofundir en els processos de transformació digital, l’invitem a contactar amb nosaltres.