Entrades per

L’URGÈNCIA DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

La transformació digital és la integració de la tecnologia digital a totes les àrees del negoci, fonamentalment canviant com operar i generar valor per als clients. És també un canvi cultural que requereix que les organitzacions qüestionin contínuament l’status quo, experimentin i se sentin còmodes amb el fracàs. La capacitat d’una empresa per adaptar-se ràpidament […]

, , ,

LICITACIONS PÚBLIQUES

Les administracions públiques contracten obres, serveis, productes i subministraments. Una via per incrementar ingressos és optar a licitacions i contractes públics de qualsevol d’aquestes administracions públiques. Es poden comprovar les licitacions de l’administració central en el següent link: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma Es poden comprovar les licitacions de l’administració autonòmica catalana en el següent link: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES En aquest […]

,

TELETREBALL I ESTRÉS

El teletreball per la pandèmia per Covid19 ha fet un salt quantitatiu durant l’últim any. Recentment, l’OIT, Organització Internacional del Treball, va fer un estudi a més de 15 països per conèixer l’impacte del teletreball sobre la salut dels treballadors. Aquest estudi va posar de relleu que les persones que teletreballen tenien jornades més llargues, […]

,

TREBALL A DISTÀNCIA

La pandèmia per Covid19 ha posat el treball a distáncia a un lloc destacat com el mecanisme per garantir millor el manteniment de l’activitat. Així, el passat 13 d’octubre de 2020 va entrar en vigor el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.  D’acor amb la nova norma, el treball a distància es […]