La declaració de concurs de creditors és un mecanisme que estableix la llei per a poder fer front a una situació de dificultat econòmica a l’empresa. Amb el concurs s’aturen els pagaments pendents amb la finalitat de poder establir un acord amb els creditors per reduir el deute o ajornar-la o ambdues coses.

A partir del moment en que existeixen dificultats per fer front als pagaments, l’administrador de la societat té dos mesos per sol.licitar el concurs voluntari. Si no ho fa, pot arribar a incórrer en responsabilitat personal per no haver actuat amb la diligència deguda. Si la sol.licitud de concurs es presenta per part d’algun creditor s’anomena concurs necessari.

Degut a la Covid19, tant pels concursos voluntaris com pels necessaris, els terminis van quedar suspesos des del 14 de març de 2020 fins el 14 de març de 2021, de forma que si durant aquest periode hi ha dificultats per fer front als pagaments, l’administrador no incorre en cap tipus de responsabilitat si no sol.licita el concurs en el termini de dos mesos i espera a fer-ho fins el 14 de març de 2021.

El concurs és un mecanisme adequat per l’empresa i per l’administrador d’aquesta si es troben en dificultats. Si necessita informació o assessorament en aquest tipus de procediment, no dubti a contactar amb nosaltres.