La pandèmia per Covid19 ha posat el treball a distáncia a un lloc destacat com el mecanisme per garantir millor el manteniment de l’activitat. Així, el passat 13 d’octubre de 2020 va entrar en vigor el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. 

D’acor amb la nova norma, el treball a distància es considerarà de caràcter regular si assoleix com a mínim el 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball, en un periode de referència de tres mesos. De la mateixa forma, s’estableix la voluntarietat del treball a distància, tant per l’empresa com pel treballador. En el cas en que ambdues parts acordin treballar a distància, s’estableix l’obligatorietat de formalitzar aquest acord per escrit.

A la norma, també s’estipula el contingut mínim de l’acord de teletreball, així com que l’empresa ha de fer front a les despeses que el treballador tingui pel fet de treballar a distància i ha de garantir una sèrie de drets als treballadors que desenvolupen la seva activitat de forma no presencial.

Les sancions per l’incompliment d’aquesta norma fluctuen entre els 626 € i els 6.250 €.

El treball a distància és una eina que pot ser molt útil per a l’empresa, que pot ajudar a motivar el treballador i afavorir la conciliació de la seva vida laboral i familiar. Si necessita informació o assessorament sobre aquest tema, no dubti en contactar amb nosaltres.