Constantin Wenning @conniwenningsimages
, , ,

LICITACIONS PÚBLIQUES

Les administracions públiques contracten obres, serveis, productes i subministraments. Una via per incrementar ingressos és optar a licitacions i contractes públics de qualsevol d'aquestes administracions públiques. Es poden comprovar…
,

MORATÒRIA PER COVID19 PER A PRESENTAR CONCURS DE CREDITORS

La declaració de concurs de creditors és un mecanisme que estableix la llei per a poder fer front a una situació de dificultat econòmica a l’empresa. Amb el concurs s’aturen els pagaments pendents amb la finalitat de poder establir…