Constantin Wenning @conniwenningsimages
, , ,

LICITACIONS PÚBLIQUES

Les administracions públiques contracten obres, serveis, productes i subministraments. Una via per incrementar ingressos és optar a licitacions i contractes públics de qualsevol d'aquestes administracions públiques. Es poden comprovar…