El 14 d’octubre de 2020 es va publicar al BOE el Real Decreto 902/2020 de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre homes i dones, que entrarà en vigor el proper 14 d’abril de 2021. Aquest decret estableix mesures específiques per fer efectiva la igualtat de tracte entre homes i dones i evitar la discriminació en matèria retributiva entre homes i dones. Així, s’estableix l’obligació de totes les empreses, incloses les de menys de 50 treballadors, de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs.

Aquestes mesures s’inscriuen en les mesures ja establertes sobre l’obligatorietat d’un pla d’igualtat per les següents empreses:

  • Empreses de més de 150 treballadors: obligatori des de 7 de març de 2020.
  • Empreses de més de 100 fins a 150 treballadors: obligatori des de 7 de març de 2021.
  • Empreses de més de 50 fins a 100 treballadors: obligatori des de 7 de març de 2022.

Les sancions per no complir aquestes mesures poden ser:

  • Per faltes greus, de 626 € a 6.250 €.
  • Per faltes molt greus, de 6.251 € a 187.515 €.

La igualtat retributiva entre dones i homes és un repte per a les empreses i la societat en general i fomentar-la millora la implicació dels treballadors. Si necessita informació o assessorament sobre aquest tema, no dubti en contactar amb nosaltres.